MACIEJ HADEL

LAWYER

Selcted Publications

M. Hadel
Pojęcie strony postępowania na gruncie procesu inwestycyjnego – aktualne tendencje w orzecznictwie sądów administracyjnych 
w: K. Pajka, N. Rysz (red.)
Aktualne tendencje rozwojowe w prawie inwestycyjnym
Kraków 2013 

M. Hadel
Administracyjnoprawne aspekty ochrony zabytków a ograniczenia swobody działalności gospodarczej i wolności zabudowy
w: P. Dobosz, M. Adamus, D. Sokołowska (red.)
Prawo a ochrona dóbr kultury 
Kraków 2014

M. Hadel, K. Boudjouher
Regionalne izby obrachunkowe – nadzór nad działalnością i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w kontekście problematyki zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego
w: Ł. Bolesta, M. Chrzanowski, W. Orłowski (red.)
Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze
Lublin 2014

M. Hadel
Praktyczne zagadnienia związane z zastosowaniem art. 254 Ordynacji podatkowej
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 4/2014

M. Hadel
Ład przestrzenny a urbanistyczny chaos – współczesne problemy ochrony zabytkowych układów architektonicznych
w: P. Dobosz, M. Adamus, D. Guzek, A. Mazur (red.)
Prawne wyzwania ochrony dóbr kultury we współczesnym świecie
Kraków 2015

M. Hadel
Nadużycie prawa w prawie administracyjnym
Przegląd Prawa Publicznego 5/2016 
Read more