DR MARCIN SPYRA

ATTORNEY AT LAW

OF COUNSEL

Selected Publications

M. Spyra
Rada nadzorcza, Walne zgromadzenie spółki akcyjnej 
w: S. Włodyka (red.)
System Prawa Handlowego, t. II, Prawo spółek
Warszawa wydanie I 2007, wydanie II 2012
Published by C.H.Beck

M. Spyra
Komentarz do art. 21-28, 43-48e oraz 92a-92c Prawa bankowego 
w: F. Zoll (red.)
Prawo bankowe. Komentarz
Kraków 2005
Published by Zakamycze

M. Spyra
Komentarz do art. 38-42 i 52-60 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
w: S.Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja
Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe, t. V
Warszawa 2008
Published by C.H.Beck

K. Oplustil, M. Spyra
Fuzja transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle prawa europejskiego i polskiego. 
w: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka
Europejskie prawo spółek, tom IV. Spółki zagraniczne w Polsce
Warszawa 2008
Published by Wolters Kluwer

M. Spyra
Komentarz do art. I 1-6, I 8-15, I 34-35 
w: J. Pisuliński, F. Zoll, M. Pecyna (red.)
Wykonanie zobowiązań i skutki naruszenia zobowiązań. Projekt z uzasadnieniem
Kraków 2009
Published by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

M. Spyra
Sustainable Public Procurements in Poland 
w: R. Caranta, S. Treumer (red.)
The Law of Green and Social Procurement in Europe
Kopenhaga 2010
Published by Djøf

M. Spyra
Komentarz do art. 1-3, 8-101 oraz 86-124 Kodeksu spółek handlowych 
w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, 
R. Zabłocki
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Warszawa, wydanie I 2011, wydanie II 2013, wydanie III 2014
Published by C.H.Beck

M. Spyra, P. Szwedo
Public Procurement Below the Thresholds in Poland
w: R. Caranta, D. Dragos (red.)
Outside the EU Procurement Directives Inside the Treaty? 
Kopenhaga 2012
Published by Djøf

M. Spyra, P. Szwedo
Awarding of Contracts in Polish Procurement Law w: S. Trumer, M. Comba red., Awarding Contracts in EU Procurement
Kopenhaga 2013
Published by Djøf

M. Spyra
Czy należy wprowadzić kategorię zależności ekonomicznej przedsiębiorcy do kodeksu cywilnego?
w: M. Stec, T. Mróz (red.): Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym
Warszawa 2013
Published by Wolters Kluwer

M. Spyra
Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej
Warszawa 2014
Published by C.H.Beck

Read more